• Pål Fosso, Helene Marie Knutsen og Vilja og Solveig er en av ni familier som fikk uventet julebeskjed fra Mandal kommune om at kontantstøtten forsvinner fra januar. FOTO: Thomas Hegna

Kutter kontantstøtte med få dagers frist

Mandal bystyre har fjernet lokal kontantstøtte nærmest over natten, uten å tilby barnehageplass. — Hvordan tror de en familie skal greie å planlegge? spør tvillingmor Helen Marie Knutsen.