Politistasjonsjef Ole Hortemo legger onsdag fram politiets trendrapport for 2014 for formannskapet, hvor det går fram at det i 2014 ble registrert 46 færre saker vedrørende ungdomskriminalitet sammenlignet med 2013. I samme periode har 25 færre ungdommer blitt registrert for lovbrudd.

— Vi er meget godt fornøyd med at kriminaliteten blant unge under 18 år er redusert med 57 prosent de siste seks årene, og at andelen ungdom som er registrert med lovbrudd er redusert med 47 prosent. Det er en nasjonal trend at ungdomskriminaliteten går ned, men det er unikt at det er så stor nedgang i en by på vår størrelse, sier Ole Hortemo i en uttalelse.

Samarbeid

Rapporten tar for seg kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år for hele 2014, og ser på forskjeller fra 2013. Rapporten inngår som en del av samarbeidet mellom politiets forebyggende avsnitt og Kristiansand kommune.

Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team peker på samarbeid mellom etater om forebyggende arbeid over tid, og at ungdom er mer inne enn før, som mulige årsaker til nedgangen.

I trendrapporten går det også fram at det er en økning i skadeverk, vinningskriminalitet og ran. Samtidig er det færre volds-, trafikk- og narkotikasaker sammenlignet med året før. Ingen bydeler som skiller seg spesielt ut, men det er noen i hver bydel det er stor bekymring rundt.

Hasjbruk

I rapporten står det at kommunen er bekymret for hasjbruk blant en del av ungdommene som skater. Det pekes på at det er lite voksenkontroll og voksenkontakt på de stedene der ungdom kan skate i det offentlige rom i Kristiansand.

Berthelsen er også bekymret over at kontaktpersonene som bidrar med opplysninger til rapporten, gir uttrykk for at ungdom sliter med psykisk helse. Flere opplever et stort og slitsomt press om å være perfekt i alt de gjør. Det gir seg utslag som selvskading, sosial angst, søvnproblemer, isolasjon og ensomhet.

I rapporten står det også at barneverntjenesten opplever en økning i antall saker med familievold, hvor barn og unge blir utsatt for vold.