• Daglig leder Jens Øystein Eide føler seg hengt ut som miljøversting etter at det ble kjent at gjødselvann fra tanken i bakgrunnen havnet i rensebassenget til Agder OPS i Stordalen. Han bedyrer at bedriften har trodd at vannet havnet i kommunens kloakksystem. FOTO: Erlend Olsbu

Oppdaget gjødselutslipp etter åtte år

I åtte år har Jens Eide AS tømt gjødselvann i et sluk slakteriet trodde var tilkoblet kloakkanlegget. Nå viser det seg at vannet har gått rett ut i naturen.