• Krattbrann på steingrunn ved Gartnerløkka. FOTO: Christian Tunge

Krattbrann på steingrunn etter sprengningsarbeid