• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var tirsdag i Vest-Agder der han møtte en rekke politikere som krevde rask utbygging av E 39. Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen (H) fortalte om belastningen ved stadig å lese om ulykker på nettet. FOTO: Tore-André Baardsen

Ringer barna hver gang det er en ulykke

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover å ta en ny gjennomgang av den delen av E 39 som ikke er planlagt som firefeltsvei. Han vil ha firefelts til Lindesnes i løpet av ti år.