Når er nordmenn - historisk sett - blitt lykkeligere ved å underordne seg fremmede?