Bør det opprettes sprøyterom hvor narkomane får gratis heroin?