Ryanair dømt til å betale tvangsgebyr

Ryanair er i Oslo tingrett dømt til å betale 500.000 kroner i tvangsgebyr for ikke å ha rettet seg etter pålegg fra Markedsrådet.