Mandal Sentrum— Det er vi som skal bo her i fremtiden. Når politikerne har invitert til oss til å si vår mening, må de vise at de lytter til svarene, sa Kim Robin Egeland (15), Camillia Langeland (15) og Daniel Schulze (15), da de møtte et knippe av Mandals politikere i går.De tre var invitert av Mandal kommune til idédag sammen med over 100 elever fra alle skolene i går, for å si sin mening om hvordan skape en bedre fremtid for barn og unge. Dessuten skulle de svare på hva barn og unge har lyst til å være med på bestemme, og hva innholdet bør være for et nettsted for barn og unge i Mandal.Det var et klart ønske fra ungdommene at de fikk et rusfritt sted å være i helgene, der ikke voksne, men de selv skulle bestemme hva som skulle skje. Og ordfører Åse Lill Kimestad inviterte ungdom på sparket til å komme på møte med henne for å diskutere en ny ungdomsklubb. Fjortiser på fyllA.

— Mange fjoriser går på fylla i helgene, fordi de ikke har noe å gjøre og kjeder seg. Ikke alle gidder å sitte hjemme og se på fjernsyn. De vil ut og treffe venner. Nå står mange utenfor møteplassene for å få kontakt. De vil ikke inn fordi det som foregår ikke passer for dem, sa de tre.Samtidig gjorde de det klart at hvis det ikke er en ny ungdomsklubb i løpet av et halvt år, har de mistet mye tiltro til politikere og voksne.Ønskene varierte fra faste møter med politikere, bedre kosthold på skolene, bedre sykkelstier og busstilbud. Skalldyrfestivalen.

  • Vi vil være med på å bestemme hva innholdet skal være i det nye kulturhuset, var ett av kravene.Det ble også ytret ønsket om å få bestemme kinotilbudet, billigere kinobilletter og bedre jobbmuligheter for ungdom. Dessuten ble det etterlyst hvorfor barn og ungdom ikke er med på å bestemme programmet for Skalldyrfestivalen.Ordfører Åse Lill Kimestad sier hun er imponert over at barn og unge holdt ut i åtte timer på idéverkstedet i går. ForpliktelsE.

— Kommunen har laget en egen kommuneplan for barn og unge. De har tatt oppgaven alvorlig og diskutert grundig. Det gir oss politikere en enorm forpliktelse til å følge opp. Vi må vise at vi tar dem på alvor. Barn og unge må få en plattform til å være med på alt kommunen foretar seg. Trives barn, trives alle, sier Kimestad.Det var under det forberedene arbeidet med kommuneplanen gruppen for levekår tok kontakt med Redd Barna, som laget en rapport om hva barn og unge ønsket for å få en bedre kommune å vokse opp i. 700 barn og unge har vært trukket inn i spørreundersøkelsen som var grunnlaget for idémøtet i går. Utgangspunktet var at barn og unge vet best hvordan barn og unge har det i Mandal. Derfor er de ekspertene på hva og hvordan det bør planlegges for dem. Tekst: Aksel Faagaksel.faag@fvn.no - 38 27 14 42