Gjorde menigheten arveløs

Like før hun døde, omgjorde den 87 år gamle sitt testamente. Nå går Guds Menighet på Vegårshei rettens vei for å få omgjort testamentet som gjorde menigheten arveløs.