• Den foreløpige skissen er utformet av TT-anlegget. Initiativtakerne ønsker å bygge den nye motorsportparken like nord for YX-stasjonen ved Agder Næringspark. FOTO: TT-anlegg

Vil bygge Norges største motorpark i Lillesand

Initiativtakerne håper de får politikere, motorsportsmiljøet og idrettskretsene med seg når de planlegger en ny idrettsarena for motorsport.