• varer.jpg FOTO: Amund Hestsveen

Enorme mengder varer på vent

De store rederiene frykter at skip blir holdt igjen i norske havner, og setter igjen containere i Europa i påvente av løsning i streiken.