• REKTORVASK: Her tar rektor ved Blomdalen ungdomsskole, Bente Christensen, vaskekosten fatt, ene og alene for at 10. klasse skal få avvikle eksamen torsdag. Hun sier elevene må ha tilgang på rene toaletter under den viktige prøven.

Rektor vasker toaletter for å berge eksamen

For at 10. klassingene skal få avviklet engelskeksamen torsdag svinger rektor Bente Christensen vaskefilla.