• Stortingsplassen kan rykke for Freddy de Ruiter.

- Tar dette til etterretning

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter tar til etterretning at kun tre av 15 kommunepartier så langt ønsker å renominere ham. — Jeg tenker at nominasjonsprosessen må gå sin gang.