• KJEMPER FOR FORFULGTE: Nestlederen i Åpne Dører, Rita Aasen, erfarer at mange lands dører fortsatt er stengt for kristen aktivitet. FOTO: Lars Hollerud

Pottemakermester og forkynner

Hun er den ene av to i Norge med pottemakermester som tittel. Men det er ikke keramikk Rita Aasen brenner mest for.