• ISOLERES: John Sandell er en aktiv idrettsmann, men avhengig av tolk/ledsager fordi han er døvblind. Nå føler han seg mer isolert hjemme, etter at nye retningslinjer hos NAV innskrenker bruken av tolk. FOTO: Tore André Baardsen

Nye regler isolerer døvblinde

Det blir vanskeligere for døvblinde å få tolk og ledsager, etter nye retningslinjer i NAV. — Jeg trodde politikerne ville vi skulle være aktive i samfunnet, sier John Sandell.