• Det bor i dag i underkant av 50 enslige, mindreårige asylsøkere i Kristiansand. I forslaget til budsjett for neste år og handlingsplan for de kommende fire årene, foreslår rådmannen å slutte å ta imot denne gruppa. Det betyr at kommunen ikke vil ha noen enslige, mindreårige asylsøkere om noen år. FOTO: Kjartan Bjelland

Mindreårige asylsøkere blir for dyrt

Kristiansand kommer ikke til å ta imot en eneste enslig, mindreårig asylsøker neste år. Om noen år kan hele gruppa være borte fra kommunen.