• HØYESTERETT: Høyesterett som behandleT mobbesaken. Fra venstre Kristin Normann, Ingse Stabel, Steinar Tjomsland, Arnfinnn Bårdsen og Henrik Bull. FOTO: Hallgeir Oftedal

Mobbeofferet får erstatning

Kristiansand kommune må betale cirka 925.000 kroner i erstatning til en 31 år gammel mann som ble mobbet under skolegangen på Hellemyr skole. Høyesterett har forkastet anken fra kommunen.