• TIL TYSKLAND: Etterforskere fra Agder politidistrikt reiser til Tyskland denne uken for å undersøke menneskesmuglingssaken. Det opplyser politioverbetjent Leif Vagle. ARKIVBILDE FOTO: Kjartan Bjelland

Kristiansander siktet for menneskesmugling

En 27 år gammel mann med adresse i Kristiansand er arrestert i Tyskland mistenkt for menneskesmugling.