• Kristen Gislefoss er misfornøyd med hvordan Vennesla kommune håndterer brøytingen i kommunen og mener de har brutt forvaltningsloven. Han har levert en formell klage til Sivilombudsmannen, på vegne av sin mor. FOTO: Sigurdsøn, Bjørn

Gislefoss i brøytekrangel med Vennesla

Kristen Gislefoss har klaget Vennesla kommune inn for Sivilombudsmannen. Han går langt i å antyde at kommunen driver forskjellsbehandling mellom kommunalt ansatte og andre innbyggere.