• FORSKNING: Personalsjef Anne Grethe Vhile vil finne ut hvorfor dobbelt så mange kvinner som menn er syke. FOTO: Steinar Vindsland

Kvinner dobbelt så ofte syke som menn

Dobbelt så mange kvinner er sykmeldt på Sørlandet sykehus i forhold til menn. Et pilotprosjekt skal forklare hvorfor.