• 2019: E 39 onsdag formiddag. Om fem år kan dobbelt så mange felt stå klare til å ta unna trafikken. FOTO: Tore André Baardsen

Ny E 39 kan stå ferdig om drøyt fem år

Veivesenet kan få ferdig ny firefelts vei fra Gartnerløkka til Søgne om fem, seks år — hvis alle spiller på lag og politikerne enes om bompenger og utbyggingsplaner.