• Det har vært gjort lite med utearealene til ungdomsskoleelevene i Høvåg de siste 20 årene, noe også området bærer preg av. FOTO: Privat

Dårlig uteområde for skoleelevene

Uteområdet til ungdomsskoleelevene i Høvåg er nedslitt. Og tålmodigheten er tynnslitt. Nå har FAU på skolen tatt saken opp i åpen spørretid i bystyret.