• Bedrifter som ønsker de beste lederne må ta hensyn til kandidatenes ønsker, mener Frank Amundlien og Stefan Jensen. FOTO: Valerie Kubens

Ledere ønsker mer fleksibilitet

Arbeidsgivere må være flinkere til å tilby det jobbskifterne ønsker. Ellers får de ikke fatt på de beste folkene, mener SelectionPartner.