• MANGE OM BEINET: over 300 av søkerne vil ikke få jobb som lærer i Kristiansand skoleåret 2013/14. Torridal skole (bildet) har 405 elever fra 1.-10.trinn og 39 lærere. FOTO: Frode Lindblom

413 søkere til Kristiansand-skolen

Men grunnskolene i Kristiansand har kun 26 faste stillinger og 43 vikariater ledig fra høsten.