• ENIGE: Tillitsvalgt for legene i Arendal, Egil Hagen (t.h.), er enig med sykehusdirektør Jan-Roger Olsen om at tarmkreftoperasjonene måtte flyttes til Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

- Tynt å sammenligne med Kristiansand

Legetillitsvalgt Egil Hagen mener sammenligningsgrunnlaget er for tynt til å slå fast at det er en "generell systemsvikt" ved sykehuset i Arendal.