• retten_innside.jpg

Tre rettssaler - tre voldssaker - ni ofre

Tre voldsforbrytere møtte i hver sin rettssal i tinghuset i Kristiansand onsdag.