• HØYT: Det nye magasin- og barnehagebygget på muséet har en gesimshøyde på 9,8 meter. Naboer har reagert på høyden. FOTO: Jostein Blokhus

Ja til mønehøyde på 9,8 meter

Et enstemmig planutvalg har gitt dispensasjon og godkjent en mønehøyde på inntil 9,8 meter på magasin— og barnehagebygget som er under oppføring på Birkenes Bygdemuseum.