• Ny Varoddbro ligger i forslaget til ny NTP-plan. FOTO: Lars Hoen

Vil ha penger til firefelts E 18 og Varoddbro

Statens vegvesen ønsker å starte byggingen av firefelts E 18 fra Arendal til Tvedestrand med oppstart 2014 til 2017. Oppstart av ny Varoddbro kan skje i 2015.