• NESTEN ALLE: Ole Gunnar Honnemyr, Tor Anders Greibesland, Morten Djupesland (alnleggsarbeidere) Stig Magne Monan, Atle Aurebekk Ryen, Kjetil Haaverstad (anleggsleder), Ole Martinius Rypestøl, Ragnhild Aurebekk, Sven Aurebekk, Tom Aurebekk Udø, Synnøve Aurebekk, Inger Aurebekk Udø, Nikls Aurebekk, Ivar Breland, Alf Torvik, Aud Torvik, Liv Skretting, Marius Honnemyr (anleggsarbeider), Knut Aurebekk og Elin Breland. Barna heter Tuva og Anne Aurebekk Udø. FOTO: Lars Hollerud

Siste måltid på veien

Normalt er ikke Kuliaveien stedet for en bedre middag. Fra nå av er det uansett for sent.