• For to uker siden feiret ordfører Johnny Greibesland og sogneprest Jan Aust da Margaret Aase vant finalen i Norges beste fighter. Det spørs om de kan feire like hardt etter besøket fra statsråd Magnhild Meltveit Kleppa mandag kveld. FOTO: Arkivfiti: Torstein Øen

Drømmer om motorvei fra 2016

Senterparti-ordfører Johnny Greibesland har en drøm om firefelts til Songdalen. Men han forventer ingen ting når partikollega og veistatsråd Magnhild Meltveit Kleppa kommer til Songdalen mandag kveld.