Siktet for trusler under særdeles skjerpede omstendigheter

48-åringen og mannen han slo og skjøt etter med jaktrifle har en forhistorie.