• Otto Arvid Dillerud (foran) er på rask vei tilbake i full funksjon, takket være teamet på Sørlandet sykehus. Dr Erik Mulder Pettersen (bak, fra venstre), enhetsleder Torild Haustreis, fysioterapeut Aslaug Stenvik Andersen og sykepleier Åse-Brit Rødberg-Andersen FOTO: Kjartan Bjelland

Han kunne vært død nå

Men Sørlandet sykehus fikk Otto Arvid Dillerud hjem til jul med sitt nye behandlingsopplegg "Raskere tilbake".