• Jan Otto Hansen, rådgiver for samferdsel i ATP-samarbeidet, foran det gamle jernstøperiet på Dalane i Kristiansand. I 2018 kan denne tomta være fylt opp med busser og serviceanlegg. Tomta vil ligge i strategisk nærhet til sentrale deler av rutenettet til bussene. FOTO: Tormod Flem Vegge

Vil bygge bussanlegg til ca. 200 mill. kroner

Et nytt bussanlegg på tomta til Jernstøperiet skal kunne gi 12,5 millioner kroner mindre i årlige driftsutgifter for bussene i Kristiansand.