• Direktoratet for Økonomistyring redder ikke plassen på Sør Arena eller i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

Politikere vil ikke hjelpe ukjent kontor

De 27 statlig ansatte som mister jobben i Kristiansand har kommet for sent på banen til at de lokale stortingspolitikerne kan hjelpe dem.