Båt forsøkt stjålet fra Høivold Brygge

Tyver brøt seg inn i en 30 fots båt, men klarte ikke å tjuvkoble den.