• Kari Henriksen (Ap) benekter at hun som statssekretær var inne i saker som omhandlet pengestøtte til kompetansesenteret BarnsBeste ved Sørlandet Sykehus. FOTO: ARKIVFOTO

Benekter at hun delte ut penger til BarnsBeste

Kari Henriksen (Ap) benekter at hun som statssekretær var inne i saker som omhandlet pengestøtte til kompetansesenteret BarnsBeste ved Sørlandet Sykehus.