• LANGT Å GÅ: Det er fremdeles langt å gå for Torunn Lauvdal og Sørlandet. Forslagene til Sørlandsutvalget er ikke å finne i statsbudsjettet. FOTO: Sondre Steen Holvik

Sørlandsutvalget som forsvant

Torunn Lauvdal finner ikke penger til ett eneste tiltak foreslått av Sørlandsutvalget i statsbudsjettet. Hun er skuffet.