• BLE IKKE HØRT: Øivind Benestads advarsler mot kirkelig medvirkning ved askespredning gjorde ikke inntrykk på Kirkemøtet. FOTO: Ole Lillesvangstu

Kirkemøtet sa ja til kirkelig deltagelse i askespredning

Øivind Benestad kjempet forgjeves mot at kirken skal delta ved askespredning. Kirkemøtet i Tønsberg gikk med stort flertall inn for en slik ordning.