• Planene for boliger og nytt hotell i Arendal ble presentert torsdag. PK Entreprenør i Søgne er en av aktørene som står bak planene og de skal også stå for byggingen. Hotellet skal ligge der Arendal Maritime Hotell ligger i dag. FOTO: Heggelund & Koxvold/Sudrheimgrupen/3D XR

Søgne-firma skal bygge hotell til 300 mill

PK Entreprenør i Søgne står bak en av landsdelens største hotellutbygginger. De skal sette opp et kompleks med hotell og leiligheter midt i Arendal sentrum.