Slår fast at psykiater var inhabil: Høyeste­rett opphever narkodom mot uføre­pensjo­nist