Vil undersøke om det er mulig å åpne den stengte øyperla