• Nere Skomedal (63) og Trygve Halvorsen Espeland (37) er lettet over frifinnelsen i Kristiansand tingrett i tvistesaken med Umoe Mandal. Hadde de tapt, hadde det betydd personlig konkurs. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Det var surrealistisk å få et slikt krav mot seg

De ble beskyldt for å ha stjålet bedriftshemmeligheter og fikk krav om å betale 25 millioner kroner i erstatning. Tirsdag ble de frifunnet av tingretten.