Paul Erling Backstrøm fra Bymisjonen, diakon Silje Vesterfjell og sogneprest Aud Sunde Smemo utenfor domkirken påskeaften. Hensikten var å ha et tilbud for folk som ville komme for å slå av en prat. Paul Erling Backstrøm fra Bymisjonen, diakon Silje Vesterfjell og sogneprest Aud Sunde Smemo utenfor domkirken påskeaften. Hensikten var å ha et tilbud for folk som ville komme for å slå av en prat. Foto: Jarle R. Martinsen

– Mange kjenner på ensomheten nå