• Øyuvsbu har ligget ved Øyuvsvatnet i over 70 år. FOTO: Jostein Blokhus/Arkiv

Vil fjerne turisthytter

En fersk rapport anbefaler at tre av DNTs turisthytter legges ned eller flyttes av hensyn til villreinen i Setesdalsheiene.