KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad blankpusser KrFs religiøse profil i gjenreisningen av partiet. KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad blankpusser KrFs religiøse profil i gjenreisningen av partiet. Foto: Monica Stromdahl

– Det begynner å ligne et systematisk problem. Å vise frem sin tro blir sett på som noe litt på kanten.