Fugl førte til kraftig forsin­kelse for KLM-passa­sjerer