Psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved Sørlandet sykehus vil lære opp fagfolk til å arrangere angstgrupper for barn helt ned til 10 år. Psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved Sørlandet sykehus vil lære opp fagfolk til å arrangere angstgrupper for barn helt ned til 10 år. Foto: Vindsland, Steinar

Angstgrupper for barn fra 10 år: - Foreldre og lærere er for overbeskyttende