• Psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved Sørlandet sykehus vil lære opp fagfolk til å arrangere angstgrupper for barn helt ned til 10 år. FOTO: Vindsland, Steinar

Angstgrupper for barn fra 10 år: - Foreldre og lærere er for overbeskyttende

– Både foreldre og lærere må tørre å pushe barna til å gjøre ting de er redde for, sier psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland ved Abup på Sørlandet sykehus.