• ØNSKER TRYGGERE SKOLEVEI: Rektor Kjell Gislefoss (lengst til venstre), Fau-leder Christoph Müller og styreleder Ivar Avenstroup er bekymret over skoleveien til barna ved Hellemyr skole, etter at trafikken har økt med over 900 biler i døgnet. Årsaken er at lysreguleringen i Breimyrkrysset er fjernet. FOTO: Lars Hoen

Bekymret etter fjerning av lyskryss

Etter fjerningen av Breimyr-lyskrysset har trafikken forbi Hellemyr skole økt med over 900 biler i døgnet. Foreldre og skoleledelse er bekymret for barna.