Bom kjørt i stykker på Hovden

Skader for opp mot 30.000 kroner.